•  22/09/2021 02:46 PM

התערוכה מציגה אמנות עכשווית רב-תחומית, בציור, צילום, הצבה וסרט וידיאו, ועוסקת בשני מעגלי זיכרונות של היוצרת: נופי עמק יזרעאל והמראות שנחשפה אליהם בקומה המפולשת שמתחת לבית הוריה בכפר יחזקאל.

קרא עוד
0 הערות