•  02/11/2021 06:29 PM

בתערוכת היחיד שלה "קערות רוח", שאצר חגי ארגוב ב"סלון משותף לאמנות" בקירית המלאכה, מציגה לאה טופר שבעה ציורי פחם על נייר, כולם בגודל גיליון, בהם קערה או מיכל ריק שנראים כגושים כתמיים על פני הנייר הלבן. מיכלים מוארים, מעופפים, מכילים ומסקרנים במיוחד.

קרא עוד
0 הערות