נירה טסלר, "כיצד להתבונן בבניין?", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, בעריכת חיה גדות, הוצאת הספרים של אורט ישראל בפיקוח משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל למדע ולטכנולוגיה, המגמה לאמנויות העיצוב, הבנייה והאדריכלות, 2001, עמ' 36-35.

 נירה טסלר, "בנייני ציבור והקשר שלהם לסביבתם", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, 2001, עמ' 42.

נירה טסלר, "אדריכלות ציבורית", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, 2001, עמ' 52.

נירה טסלר, "כיצד להתבונן בפסל?", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, 2001, עמ' 65-64.

 נירה טסלר, "פיסול ציבורי", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, 2001, עמ' 68.

 נירה טסלר, "כיצד להתבונן בציור?", בתוך: היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני: מדריך למורה, 2001, עמ' 137-136.