•  01/12/2021 01:16 PM

בבית האמנים בראשון לציון נפתחה ב-13.11.2021 תערוכת פיסול בברזל של רמי אטר, שאצרה דניאלה שלו. התערוכה נחלקת למיצבים והצבות באזורים ובפינות שונות בחלל הגלריה, כשבכל אחד ואחת מהם מונחים, מוטלים, תלויים או עומדים פסלי ברזל שטוחים, מעוותים, לא מושלמים, אמורפיים, סמי-מופשטים, שבכל זאת שומרים על 'צלם אנוש' ומשדרים מצבים שניתן להזדהות עמם.

קרא עוד
0 הערות