•  02/11/2021 06:29 PM

בתערוכת היחיד שלה "קערות רוח", שאצר חגי ארגוב ב"סלון משותף לאמנות" בקירית המלאכה, מציגה לאה טופר שבעה ציורי פחם על נייר, כולם בגודל גיליון, בהם קערה או מיכל ריק שנראים כגושים כתמיים על פני הנייר הלבן. מיכלים מוארים, מעופפים, מכילים ומסקרנים במיוחד.

קרא עוד
0 הערות
  •  29/06/2021 01:33 PM

תערוכת היחיד "לגעת" של אסתי דרורי חיות, בסלון משותף לאמנות בקרית המלאכה, היא מחוה תלת דורית מרגשת. אוצרות וטקסט: ד"ר נירה טסלר

קרא עוד
0 הערות
  •  15/03/2021 11:53 AM

תערוכת היחיד שלי, "זיכרונות בשתי שכבות", עוסקת בשתי תקופות בחיי: האחת לפני שלושים שנה, והאחרת בעת הזו ממש. התוצאה הסופית היא שתי שכבות של זיכרונות בררניים, כאשר הראשונה 'לימודית' וחקרנית באופייה, והאחרת אישית וכמוסה. התערוכה כוללת עבודות בטכניקה של אקריליק, דיו וקולאז' על בד ועל עץ, שמרביתן נעשו בשני שלבים: בשלב הראשון נבחרו עבודות גדולות וממוסגרות שהצגתי בשנת 1991 כפרויקט גמר וכתערוכת יחיד, בהנחיית האמן רפי לביא ז"ל, עם סיום 4 שנות לימוד במדרשה לאמנות. מרבית הציורים עוסקים ביצירות מופת, ברעיונות מופשטים ובדימויים משמעותיים מתולדות האמנות, שנחרטו בזיכרוני כסטודנטית במדרשה. השלב השני נעשה בעיקרו בתקופת מגפת הקורונה, שהציפה אותי בזיכרונות מתקופה מוקדמת מאוד בילדותי במושב ביצרון, כאשר בארץ השתוללה מגפת הפוליו שפגעה בי עצמי קלות, הפכה לנכה את אחי - בטרם מלאו לו שנה, ומוטטה נפשית את אמי - אז בת 24. גם אז נכפה עלי ועל בני משפחתי סגר מהודק למשך 3 חודשים. את זיכרונות הילדות ה'שקופים' שצפו בעת הזו הוספתי על ציוריי מאז, מבלי לכסותם בשכבת צבע חדשה. התוצאה, שתי שכבות של זיכרונות: המוקדמת עוסקת בשפת האמנות, והחדשה, שהתאמתי מעליה, עוסקת בדימויים שמקורם בזיכרונות בררניים מתקופת ילדותי ונעוריי, בטרם היותי אם וקודם לבחירתי לפנות ללימודי אמנות.

קרא עוד
0 הערות
  •  11/02/2021 08:58 PM

תערוכת היחיד שלי, "זיכרונות בשתי שכבות", עוסקת בשתי תקופות בחיי: האחת לפני שלושים שנה, והאחרת בעת הזו ממש. התוצאה הסופית היא שתי שכבות של זיכרונות בררניים, כאשר הראשונה 'לימודית' וחקרנית באופייה, והאחרת אישית וכמוסה.

קרא עוד
2 הערות